14 Σεπ 2015

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ!

Μέχρι και τις 21 Σεπτέμβριου 2015 τρέχουν οι αιτήσεις για τις εγγραφές στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής-Perrotis College για το χειμερινό εξάμηνο.


Τα προγράμματα έχουν βιωματικό χαρακτήρα, στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή και τη βελτίωση των υπαρχόντων, την ανάπτυξη επιχειρηματικής παιδείας, την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Οι θεματικές ενότητες που προσφέρονται είναι στις εξής κατηγορίες:

  • Τεχνολογία και Βιοασφάλεια Τροφίμων
  • Γεωργική Παραγωγή και Τεχνολογία
  • Κτηνοτροφική Παραγωγή και Τεχνολογία
  • Αγροτική Οικονομία, Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα
  • Πολιτισμός, Τέχνη & Διατροφή


Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι του Κέντρου μπορούν σε συνδυασμό με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν από την παρακολούθηση των βιωματικών προγραμμάτων, να επωφεληθούν από τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες του Κέντρου για να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση ή να εξελίξουν την επιχείρηση τους στον κλάδο της αγροδιατροφής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από το Γραφείο Μελετών και Συμβουλευτικής του Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Σημειώνεται, ότι οι εγγραφές για τα σεμινάρια ενηλίκων πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Σεπτέμβριου 2015 για το χειμερινό εξάμηνο και από 8 έως 29 Ιανουάριου 2016 για το εαρινό εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2310 492850 & 829 και στο email: lll@afs.edu.gr

πηγη