8 Σεπ 2015

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Ρώτησε και μάθε Οι Ειδικοί απαντούν στις ερωτήσεις των εφήβων ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αγ.Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου
Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 968531-2, Fax. 2310 968726 
Web site: www.olympicmuseum-thessaloniki.org
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Παρασκευή 18 & Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το Σεμινάριο θα μοριοδοτηθεί από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία με 5 μόρια 
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας
σε συνεργασία με την:
Α’ Μαιευτική & Γυναικολογικής Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Β’ Μαιευτική & Γυναικολογικής Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών